Danh sách chương truyện
Xem toàn màn hình
 
Ẩn menu đỉnh
 
Tự động ẩn menu trái
 
Versailles no Bara
Episode 001
Số trang: 27 | Ngày đăng: 11/11/2015 | Nhóm dịch: Riyoko Ikeda Vietnamese Fan Club X WiR-Fansub | Lượt đọc: 773