Danh sách chương truyện
Xem toàn màn hình
 
Ẩn menu đỉnh
 
Tự động ẩn menu trái
 
Saishuu Heiki Kanojo
Chương 012 : Fuyumi (Phần 2).
Số trang: 27 | Ngày đăng: 05/01/2016 | Nhóm dịch: Samurai Group | Lượt đọc: 1146