Danh sách chương truyện
Xem toàn màn hình
 
Ẩn menu đỉnh
 
Tự động ẩn menu trái
 
Trick or Treat
Oneshot
Số trang: 17 | Ngày đăng: 11/04/2017 | Nhóm dịch: Kenko Group - Touhou Team | Lượt đọc: 1339
Download Trick or Treat Oneshot